Όροι & Προϋποθέσεις

 

 

 

O παρόν δικτυακός τόπος (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και διαχειρίζεται από τον “Κωνσταντίνο Γ. Μπάρκα” , που εδρεύει στα Ιωάννινα, (Δημάρχου Σταυρίδη 18, Ιωάννινα, 453 33), (εφεξής ως “Racoon.gr”“εμείς” κ.ο.κ.).

 

 

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με το Racoon.gr όταν εγγράφεστε ως μέλη ή ακόμα και όταν απλώς επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού.

 

 

 

 

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της απλής πλοήγησης σας σε αυτόν, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης ως και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ και η οποία ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως οι τελευταίοι εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας ή και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται την εκ μέρους σας ρητή συναίνεση και αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

 

 

 

 

1. Ορισμοί

– Ως “Πωλητής” ορίζεται ο ιδιώτης που δημιουργεί λογαριασμό στο Racoon.gr με σκοπό την  την πώληση Αντικειμένων.

– Ως “Αγοραστής” ορίζεται ο ιδιώτης που είτε έχοντας δημιουργήσει, είτε μη έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό στο Racoon.gr, επισκέπτεται ή και κάνει χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την αγορά Αντικειμένων.

– Ως “Χρήστης” ορίζεται οποιοσδήποτε είτε απλώς επισκέπτεται ή και κάνει χρήση του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των Πωλητών και των Αγοραστών.

– Ως “Αντικείμενο” ορίζεται οποιοδήποτε ενσωματωμένο υλικό που συνιστά το προϊόν κάποιου πωλητή στο Racoon.gr.

– Ως “Υπηρεσία” ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από το Racoon.gr ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους του.

 

 

 

 

 

2. Εγγραφή

2.1 Κάθε Πωλητής ή Αγοραστής μπορεί να εγγραφεί και να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην σχετική φόρμα εγγραφής που μπορεί να βρει στον Ιστότοπο. Ωστόσο, το Racoon.gr διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

 

 

 

 

 

2.2 Κάθε εγγεγραμμένος Χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και το Racoon.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει το Racoon.gr αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Racoon.gr, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

 

 

 

 

 

3. Λειτουργία του Racoon.gr αποκλειστικά και μόνο ως Παρόχου Διαδικτυακού Χώρου – Μη συμμετοχή του Racoon.gr στις Αγοραπωλησίες και Συναλλαγές μεταξύ των Χρηστών

3.1 Το Racoon.gr λειτουργεί ως διαδικτυακός τόπος όπου αφενός Πωλητές μπορούν να δημοσιεύσουν προϊόντα τα οποία προτίθενται να πωλήσουν και αφετέρου ενδιαφερόμενοι Αγοραστές μπορούν να λάβουν γνώση των προϊόντων και να κάνουν αγορά μέσω online ;ή/και να έρθουν σε επικοινωνία με τον εκάστοτε Πωλητή που έχει αναρτήσει το προϊόν που τους ενδιαφέρει.

Επομένως, το Racoon.gr παρέχει στους Χρήστες του αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακό χώρο, μέσω του οποίου αυτοί μπορούν να έρθουν σε επαφή με άλλους Χρήστες με σκοπό την αγοραπωλησία Αντικειμένων, με τον τρόπο και τον τύπο που οι ίδιοι, ιδία ευθύνη, θα επιλέξουν.

 

 

 

 

 

ΟΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΤΟ RACOON.GR ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ KAI ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΟ RACOON.GR ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ.

 

 

 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι το Racoon.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε τυχόν αξιώσεων (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι αστικές, ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την διαπραγμάτευση, σύναψη, εγκυρότητα ή την εκτέλεση μιας τέτοιας αγοραπωλησίας δια μέσω της πλατφόρμας του Racoon.gr και εν γένει εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή.

 

3.2 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Racoon.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως ως προς τα εξής:

 

 

 

α) Διαπραγμάτευση και Εκτέλεση των Όρων της Συμβάσεως

Καθίσταται σαφές ότι ο Πωλητής και ο Αγοραστής είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν τους ειδικότερους όρους της μεταξύ τους συναλλαγής. Οι Χρήστες μπορούν να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι και μόνον θα επιλέξουν ιδία ευθύνη. Το Racoon.gr δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την τιμολόγηση των πωλητών στα προϊόντα τους στην πλατφόρμα, αλλά ούτε ως προς την εκτέλεση των παραπάνω όρων.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι το Racoon.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία που προκαλείται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία, ή για άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Χρήστης ή τρίτος υφίσταται εξαιτίας ή με αφορμή την σύναψη ή εκτέλεση αγοραπωλησίας.

 

 

 

 

β) Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Καθώς το Racoon.gr δεν συμμετέχει και δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας τιμολόγησης του κάθε Πωλητή με το Αγοραστή, δεν εμπλέκεται ούτε με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν αυτή την συμφωνία ή σύμβαση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος του τιμήματος της αγοραπωλησίας, τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του, αλλά ούτε με την τήρηση και εκτέλεση των όρων αυτών.

Το τίμημα το οποίο μπορεί να αναφέρεται σε μία δημοσιευμένo προϊόν ενδέχεται να είναι ενδεικτικό και ο πωλητής του προϊόντος να αλλάξει την τιμή οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, είτε αυξάνωντας την είτε μειώνοντας την. Συνιστά, επομένως, αποκλειστική ευθύνη των συμβαλλομένων Χρηστών, να συμφωνήσουν τους ανωτέρω όρους ως και να εκπληρώσουν αυτούς ενώ, καθίσταται σαφές ότι ο Πωλητής δύναται να αξιώσει αποκλειστικά και μόνο από τον Αγοραστή (και σε καμία περίπτωση από το Racoon.gr) το συμφωνηθέν τίμημα όπως αναγράφεται και στην τιμή του προϊόντος προς πώληση.

 

 

 

 

γ) Διαφορές ως προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των Αντικειμένων

Το Racoon.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια ή γνησιότητα των Αντικειμένων, για τυχόν ενυπάρχοντα πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, καθώς επίσης και σε περίπτωση που η ποιότητα και τα εν γένει χαρακτηριστικά των Αντικειμένων δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή που είχε τεθεί στην δημοσίευση προϊόντος του πωλητή. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Χρηστών σχετικά με τα παραπάνω, αποδέχεσθε ρητά ότι το Racoon.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, ως εκ τούτου δεν υφίσταται καμία υποχρέωση εκ μέρος του Racoon.gr για παροχή αστικής αποκατάστασης, αποζημίωσης ή καταβολή εξόδων στους Χρήστες του.

 

 

 

 

δ) Τήρηση της Νομοθεσίας

Συνιστά αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ότι η αγοραπωλησία μεταξύ τους αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους δεν αντίκειται στα ανωτέρω.

Το Racoon.gr εφιστά ενδεικτικά την προσοχή των Χρηστών στο ότι πρέπει να μεριμνούν για την τυχόν υποχρέωση επιβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. και για την τυχόν υποχρέωση έκδοση αποδείξεως σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών και το Racoon.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως αναφορικά με τα παραπάνω.

 

 

 

 

4. Όροι Δημοσίευσης Αγγελιών

4.1. Νομιμότητα Αντικειμένων προς Πώληση

Ο Πωλητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα Αντικείμενα που διαθέτει προς πώληση μέσω δημοσίευσης προϊόντος που αναρτά στο Racoon.gr, πρέπει να είναι αντικείμενα τα οποία δύνανται ελεύθερα να πωληθούν, δεν περιορίζονται από κάποιο νομικό βάρος και η αγοραπωλησία των οποίων δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται να αναρτώνται προϊόντα για την αγοραπωλησία πορνογραφικού υλικού, ναρκωτικών και άλλων παράνομων ουσιών, φαρμακευτικών προϊόντων, όπλων, ανθρωπίνων μελών και οργάνων, κλεμμένων και λαθραίων αντικειμένων, τραπεζικών προϊόντων, χρημάτων, αρχαίων αντικειμένων, αντικειμένων σχετιζομένων με τζόγο και στοιχήματα κ.α.

Σε κάθε περίπτωση που γίνει από το Racoon.gr αντιληπτή η ανάρτηση προϊόντων για την αγοραπωλησία παράνομων Αντικειμένων, αυτή θα διαγράφεται άμεσα, επιφυλασσομένου κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του Racoon.gr κατά του Χρήστη που ανήρτησε προϊόν με παράνομο Αντικείμενο.

Αν και το Racoon.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προϊόντα να είναι νόμιμα, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται και αποποιείται πάσας σχετικής αξιώσεως αν αναρτηθούν τέτοιου είδους προϊόντα προς πώληση.

 

4.2 Απαγορεύονται τα προϊόντα που αναρτώνται καθαρά για διαφημιστικούς σκοπούς. Ο Χρήστης πρέπει να έχει πραγματική πρόθεση και δυνατότητα πώλησης του Αντικειμένου του και να σέβεται την λειτουργία και τον σκοπό της Ιστοσελίδας. Όταν πωλήσει το προϊόν, οφείλει να αφαιρέσει το σχετικό προϊόν από το Racoon.gr μέσω του λογαριασμού του.

Το Racoon.gr διατηρεί το δικαίωμα όπως διαγράφει προϊόντα όταν αυτές παραβιάζουν την νομοθεσία, τους παρόντες Όρους Χρήσης, ή όποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο.

 

 

 

 

 

5. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Χρήστη

5.1 Κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο Racoon.gr, περιλαμβανομένου του κειμένου, των φωτογραφιών, των εικόνων και των γραφικών που μεταφορτώνει στην Ιστοσελίδα, (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως “Πληροφορίες” ή “Περιεχόμενο”) και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Χρηστών του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Χρήστης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι – και θα φροντίσει να τηρούνται – πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

Το Racoon.gr δεν εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια ή αρτιότητα οποιασδήποτε Πληροφορίας και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας η οποία οφείλεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε ανακριβείς, ψευδείς, δόλιες, ανυπόστατες ή λανθασμένες Πληροφορίες.

 

5.2. Περαιτέρω, ο Χρήστης εγγυάται ότι οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή απόρρητο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τη νομοθεσία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την άνιση μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση, όπως επίσης και ότι δεν εμπεριέχουν άσεμνο, ανάρμοστο ή πορνογραφικό περιεχόμενο.

 

5.3. Ο Χρήστης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο Racoon.gr ούτε δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των εν γένει Χρηστών του Racoon.gr. Οι Πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη Ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Racoon.gr.

 

5.4. Ο Χρήστης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, worms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Racoon.gr και των Υπηρεσιών που προσφέρει.

 

5.5. Ο Χρήστης εκχωρεί στο Racoon.gr μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στο Racoon.gr, έτσι ώστε το Racoon.gr να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε εμπορικό ή μη σκοπό.

 

5.6. Ο Χρήστης αναγνωρίζει πως το Racoon.gr έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Χρήστης, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

 

6. Δεσμεύσεις Χρήστη

Ο Χρήστης, πέραν των υπολοίπων δεσμεύσεων που λαμβάνει δυνάμει των παρόντων Όρων, δηλώνει και δεσμεύεται ότι:

α) δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

 

β) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Racoon.gr χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

 

γ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας – συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

 

δ) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει σε άλλα μέσα, μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και τις Αγγελίες που αναρτά, χωρίς έγγραφη άδεια του Racoon.gr.

 

ε) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Racoon.gr με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Racoon.gr για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, για να αναρτήσει προϊόν η οποία αντίκειται σε απαγορευτικές διατάξεις του νόμου, στα χρηστά ήθη ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

 

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Χρηστών, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την αγοραπωλησία αντικειμένων για τα οποία αναρτάται προϊόν στο Racoon.gr. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Racoon.gr σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

 

ζ) δεν έχει αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις προς τρίτους, οι οποίες να έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που η παραπάνω εγγύηση αποδειχθεί αναληθής, ο Χρήστης εγγυάται και δεσμεύεται ότι, εάν προκύψουν σχετικές αξιώσεις τρίτων κατά του Racoon.gr, ο Χρήστης θα καλύψει τις ζημίες και τις ενδεχόμενες δικαστικές και εξωδικαστικές δαπάνες που θα προκύψουν.

 

η) θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις και με την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, εγγράφων και εξουσιοδοτήσεων στην περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από το Racoon.gr για να χρησιμοποιηθεί από το Racoon.gr στο πλαίσιο νομικής διαμάχης με τρίτους.

 

θ) η σύμβαση ή συμφωνία που συνάπτει με άλλους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Racoon.gr και ότι το Racoon.gr δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων και συμφωνιών αυτών.

 

 

 

 

7. Δικαιώματα του Racoon.gr

 

7.1 Το Racoon.gr διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Χρήστη και ο Χρήστης αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί προς το Racoon.gr οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

 

7.2 Περαιτέρω, το Racoon.gr δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Χρήστη, εφόσον κρίνει ότι ο Χρήστης παραβίασε κάποια διάταξη νόμου, τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εφόσον το Racoon.gr γίνεται λήπτης ή λαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση παραπόνων ή καταγγελιών άλλων Χρηστών σχετικά με τον συγκεκριμένο Χρήστη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το Racoon.gr επιφυλάσσεται για την αξίωση αποζημίωσης για ζημίες ή απώλειες που του προκλήθηκαν από την παράνομη ή αντισυμβατική συμπεριφορά του Χρήστη.

 

7.3 Το Racoon.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Racoon.gr και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Racoon.gr και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

 

7.4 Το Racoon.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των λογαριασμών και των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των Χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας, προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των προσφερόμενων Υπηρεσιών.

 

7.5 Το Racoon.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

 

 

 

 

 

 

8. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

8.1 Του Χρήστη: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του Περιεχομένου που δημοσιεύεται σε ένα προϊόν δεν ανήκουν στο Racoon.gr, ο Χρήστης παρέχει στο Racoon.gr το διαρκές, δωρεάν, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και την άδεια προκειμένου να κάνει χρήση, αναπαράγει, τροποποιήσει, προσαρμόσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, παράγει από και διανέμει το Περιεχόμενο, ή να ενσωματώσει το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική φόρμα, μέσο αποθήκευσης και σε οποιαδήποτε ήδη υπάρχουσα ή αναπτυχθείσα στο μέλλον τεχνολογία και εν γένει προκειμένου το Racoon.gr να μπορεί να κάνει χρήση του Περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό.

 

8.2 Του Racoon.gr: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων, λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Racoon.gr, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον Racoon.gr ή σε τρίτα μέρη. Ο Χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Racoon.gr και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

 

Το Racoon.gr παρέχει στον Χρήστη μόνο το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του Racoon.gr αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Χρήστη αποτελούν ιδιοκτησία του Racoon.gr και των δικαιοδόχων του.

 

 

9. Αποζημίωση

 

Ο Χρήστης αναγνωρίζει πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το Racoon.gr για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί το Racoon.gr εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του Χρήστη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη το Racoon.gr ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Racoon.gr εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες που παρέχει ή δημοσιεύει ο Χρήστης διά της ανάρτησης Αγγελιών ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 

 

10. Περιορισμός εγγυήσεων και νομικών ευθυνών

 

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Racoon.gr, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

 

10.1 Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες του Racoon.gr προσφέρονται «ως έχουν». Το Racoon.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα οποιασδήποτε προσφερόμενης Υπηρεσίας.

Ακόμα, δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την απήχηση και αποτελεσματικότητα που θα έχει η δημοσίευση κάποιου προϊόντος, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Racoon.gr θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες οποιουδήποτε Χρήστη. Σε καμία περίπτωση το Racoon.gr δεν εγγυάται την ικανότητα ή/και την πραγματική πρόθεση των Χρηστών του για την αγοραπωλησία των Αντικειμένων. Επίσης, δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των Αγγελιών, ούτε το ότι αυτές θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για οποιαδήποτε προϊόν είναι επιλογή αποκλειστικά και μόνο των Χρηστών και το Racoon.gr δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

 

10.2 Επίσης, το Racoon.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο Racoon.gr ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του ή μεταδίδονται προς τους Χρήστες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η εκ μέρους του χρήση ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Racoon.gr, γίνεται με δική του ευθύνη, το δε Racoon.gr δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες.

 

10.3 Το Racoon.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Χρήστης η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης των Υπηρεσιών του Racoon.gr είτε από τη σχέση του με άλλους Χρήστες, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το Racoon.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

 

10.4 Το Racoon.gr σε καμία περίπτωση δεν συμμετέχει σε συναλλαγές μεταξύ των Χρηστών, πόσο μάλλον σε περίπτωση που προκύψουν μεταξύ τους διαφωνίες και αξιώσεις. Με κανένα τρόπο το Racoon.gr, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαφωνία/αξίωση.

 

10.5 Παρότι το Racoon.gr λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Χρήστες, το Racoon.gr δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

 

10.6 Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το Racoon.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Racoon.gr.

 

 

11. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

 

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των Χρηστών. Το Racoon.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Αν ο Χρήστης αποφασίσει να εισέλθει ση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττει εξ ολοκλήρου με δική του ευθύνη.

 

12. Τελικές διατάξεις

 

12.1 Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

 

12.2 Η σύμβαση με το Racoon.gr αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Χρήστη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Χρήστη επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του Racoon.gr, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Χρήστης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

 

12.3 Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

 

12.4 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

 

12.5 Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με το Racoon.gr, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]