Πως πρέπει να τιμολογήσω τα μεταχειρισμένα προϊόντα που θέλω να πουλήσω;

 

Πριν τιμολογήσετε το προϊόν , θα πρέπει να κάνετε μία έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο για να έχετε μία άποψη για το πόσο μπορεί να τιμολογούν οι ανταγωνιστές σας παρεμφερή προϊόντα.

Εν συνεχεία σκεφθείτε παραμέτρους όπως η τιμή αγοράς , η κατάσταση του προϊόντος , ο χρόνος κτήσης και η γενικότερη ζήτηση του προϊόντος.

Μπορείτε πάντα να μειώσετε την τιμή του προϊόντος , όποτε εσείς κρίνετε απαραίτητο.